Home / Book Details

  • 9789833109876
Melakar Wajah Baharu Perkhidmatan Awam: 8 Prinsip Pemangkin Kecemerlangan
By : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

RM 54.95

Buku "Melakar Wajah Baharu Perkhidmatan Awam: Lapan Prinsip Pemangkin Kecemerlangan" menghuraikan idea dan pemikiran kepimpinan negara tentang prinsip-prinsip utama yang menjadi pemangkin dalam membangunkan perkhidmatan awam yang dinamik dan berdaya saing. Buku ini juga memberi penekanan khusus kepada kepentingan setiap prinsip-prinsip tersebut dan turut diselitkan kisah-kisah kejayaan sebagai renungan. Prinsip tersebut ialah Berilmu, Kebolehpercayaan, Amalan Kerja Terbaik, Semangat Patriotik, Budaya Keberhasilan, Kreativiti dan Inovasi, Nilai Tambah dan Kompetensi serta Permuafakatan Kerja.
Category : Akademik Am
ISBN : 978-983-3109-87-6
Publisher : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA