Home / Book Details

  • 9789833109838
Kreativiti Dan Inovasi Menjana Insan Produktif
By : Main Rindam, Musa Ali, Mohd Rodzi Ismail, Saiful Yazan Alwi

RM 29.60

Penerbitan buku "Kreativiti dan Inovasi Menjana Insan Produktif" mengetengahkan dapatan kajian yang telah dibentangkan oleh para pengamal dan penyelidik dalam Seminar Inovasi Sektor Awam pada tahun 2013. Penerbitan buku ini amat bertepatan dengan saranan YAB Perdana Menteri supaya kreativiti dan inovasi dihayati dan dijiwai dengan lebih mendalam oleh semua peringkat ke arah mencapai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.
Category : Akademik Am
ISBN : 978-983-3109-83-8
Publisher : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA