Home / Book Details

  • 22899219
Buletin TRAJEKTORI
By : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

FREE

Inisiatif penerbitan Buletin TRAJEKTORI merupakan sebuah wadah untuk berkongsi pelbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan INTAN seiring dengan gagasan transformasi perkhidmatan awam yang sedang giat dilakukan. Buletin ini diterbitkan sebanyak empat (4) kali setahun beserta edisi khas tahunan. Penerbitan buletin ini dapat memberikan inspirasi kepada agensi serta penjawat awam lain dalam melaksana dan merealisasikan agenda transformasi perkhidmatan awam.
Category : Akademik Am
ISBN : ISSN 2289-9219
Publisher : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA